De Vet Du

YouTube-fenomenet De Vet Du släpper ytterligare en platta och tar hjälp av oss.
Håll utkik i butik, och haffa dom på Spotify här så länge!

De Vet Du
De Vet Du