Sustainable Systems

Sustainable Systems kom jag i kontakt med innan de skulle ha en rad tunga presentationer i uppstartsfas. De behövde en logotyp som andades storbolag (år 2007) & återvinning, samt visitkort till sina möten. I det här fallet blev visitkorten något utav kärnan i kommunikationen. Efter första mötet med en utav Sveriges största el-leverantörer tog de upp sina gamla parkeringslappar och stämplade dem med sin kontaktinformation. Resten är idag historia, och återvunnet.